Hangers

Hangers komen direct in contact met de huid, ons grootste orgaan, en werken zo direct in op ons energieveld.

Onderverdeling hangers